PGA Schedule Sep 29

1:35 AM SIDE O/U SCORE
Ulrich Van Den Berg +10000 OFF 0
Ewen Ferguson +10000 0
1:35 AM SIDE O/U SCORE
Shota Akiyoshi +100 OFF 0
Ryutaro Nagano -118 0
1:50 AM SIDE O/U SCORE
Hiroshi Iwata +115 OFF 0
Hiroshi Iwata -137 0
2:05 AM SIDE O/U SCORE
Hiroyuki Fujita -143 OFF 0
Liam Johnston +119 0
2:20 AM SIDE O/U SCORE
Shota Akiyoshi -110 OFF 0
Matthew Griffin -110 0